CHÍNH SÁCH MUA HÀNG TẠI SENVANGDATA.COM

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giới thiệu

1.1. Chào mừng bạn đến với Website https://senvangdata.com/. Trước khi sử dụng Trang hoặc tạo tài khoản, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ dưới đây để hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của mình đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sen Vàng

1.2. Trước khi trở thành người sử dụng của trang Senvangdata.com bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định.

2. Phạm vi áp dụng

2.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng: Mua sản phẩm tại Senvangdata

2.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:

 • - Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Senvangdata, trừ giao dịch mua các Sản Phẩm phải đăng ký hoặc sản phẩm khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý;
 • - Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Cách hình thành đơn hàng

3.1. Các bước hình thành đơn hàng như sau:

 • Bước 1: Khách Hàng đặt hàng tại Senvangdata ("Mua ngay")
 • Bước 2: Senvangdata xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

3.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Quy định đổi hàng của Senvangdata. Senvangdata có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp: T

 • Sau 48h khách hàng không thanh toán
 • Theo yêu cầu của khách hàng

4. Giá cả và thanh toán

4.1. Giá của Sản Phẩm chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm 10% Thuế VAT

4.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng tại trang senvangdata.com của Senvangdata. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “MUA NGAY” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

4.3. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Senvangdata chuyển đến;
Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

5. Giao nhận sản phẩm

Sản phẩm sẽ được gửi đến khách hàng tại tài khoản mua và đọc online sau 24h thanh toán.

6. Đổi trả sản phẩm

Được thực hiện theo quy định tại chính sách khách hàng.

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, đổi trả sản phẩm Khách Hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng ("CSKH") theo số hotline: 0948 4848 59 Hoặc Email: Info@senvanggroup.com

8. Quyền riêng tư

ĐSen Vàng Group coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Sen Vàng Group cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại trang Senvangdata để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Sen Vàng Group thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Senvangdata, bạn:

 • Cho phép Trang Senvangdata thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 • Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Senvangdata sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Senvangdata

9. Giới hạn trách nhiệm

Sen Vàng Group trao cho bạn quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Senvangdata.com đều thuộc sở hữu của Sen Vàng Group và bên thứ ba (nếu có). Không một bên nào truy cập vào Trang Senvangdata được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Senvangdata được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang Senvangdata và Nội Dung của Trang Senvangdata. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang Senvangdata và Nội Dung của Trang Senvangdata. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Senvangdata trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Sen Vàng Group.

10. Tài khoản và bảo mật

Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một tài khoản bằng cách chọn tên người sử dụng không trùng lặp và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, webisite hoặc dịch vụ khác. Bạn đồng ý:

 • (a) Giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập,
 • (b) Đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Senvangdata,
 • (c) Thông báo ngay lập tức với chúng tôi nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn.
 • (d) Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

Khách hàng có thể yêu cầu xóa tài khoản. Tuy nhiên, khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành và chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Senvangdata nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

11. Vi phạm điều khoản dịch vụ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

 • - Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
 • - Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
 • - Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như phí thanh toán…;
 • - Cáo buộc hình sự;
 • - Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Senvangdata của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline: 0948484859

II. CÁCH THỨC MUA HÀNG

MUA HÀNG TẠI WEBSITE

1. Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm

Sau khi tìm kiếm và lựa chọn được sản phẩm yêu thích, Quý khách vui lòng chọn sản phẩm muốn mua. Sau đó chọn mua bằng cách bấm chuột vào biểu tượng “THÊM VÀO GIỎ HÀNG”

Khi đã lựa chọn được đủ các sản phẩm cần mua, Qúy khách click và icon “GIỎ HÀNG” trên góc phải màn hình. Quý khách có thể chọn thêm/ bớt số lượng sản phẩm tại mục “XEM GIỎ HÀNG” và chọn “MUA NGAY” để tiến hành đặt hàng Online

2. Thanh toán

Trên trang thanh toán, Quý khách đăng nhập/ tạo tài khoản theo hướng dẫn hoặc điền địa chỉ email trước khi chuyển sang bước tiếp theo

  Phương thức thanh toán
 • Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán có sẵn: (1) MOMO; (2) CHUYỂN KHOẢN
 • Quý khách vui lòng nhập “MÃ GIẢM GIÁ” khi đã tạo và đăng nhập tài khoản thành viên bằng số điện thoại đã có trên hệ thống. Nếu không có vui lòng để trống mục này

3. Mua ngay

Sau khi hoàn tất quy trình mua hàng Online trên website, Quý khách vui lòng kiểm tra thư điện tử (email) “XÁC NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG” với thông tin chi tiết về các sản phẩm mà khách hàng đã đặt trước đóThông tin tài khoản nhận thanh toán

Tên tài khoản: Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Sen Vàng

Số tài khoản: 948485959

Tại ngân hàng: Ngân hàng Quân đội-MB Bank


Mọi hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Hotline: 0948 4848 59

Email: Info@senvanggroup.com

  Chưa có sản phẩm nào!
Giỏ hàng